best canada goose loads outlet store cheap canada goose chilliwack menus xs canada goose calgary buy outlet store canada goose Lodge for sale canada goose expedition spirit store real canada goose summit jacket women buy canada goose yukon bomber 2015 buy canada goose jacket for kids in canada 2015 canada goose womens freestyle vest uk outlet store real canada goose jackets ever go sale store canada goose jakke på tilbud 2015 canada goose forhandler aalborg 2015 køb canada goose freestyle down vest på tilbud dunjakke billige canada goose pbi brugt canada goose mens banff parka outlet canada goose citadel parka women online

Analiza fundamentalna: Rachunek zyskw i strat
louis vuitton outlet chanel handbags replica prada cheap gucci scarpe louboutin mulberry outlet cheap hermes replica hermes replica louis vuitton louis vuitton replica mulberry handbags borse prada hogan outlet moncler outlet
Dzielisz si wasnymi analizami = nie pacisz abonamentu! Kliknij i poznaj szczegy. O NAS   CENNIK    
   
Tworzone losowo portfele day lepszy wynik od najlepszych fudnuszy inwestycyjnych. Sprawd rezultaty eksperymentu.  
 
  Porównanie kredytów hipotecznych w 27 bankach!  

Finansowanie budowy, zakupu, dziaalności deweloperskiej. Nieruchomości mieszkalne i komercyjne.

GIEDA
SZKOLENIA
ARTYKUY
EDUKACJA
NARZDZIA
PO SESJI
FORUM

LOGOWANIE I REJESTRACJA

Rejestracja nowego Uytkownika

Zaloguj si w celu uzyskania szerszego dostpu:

Login:

Haso:

zapamitaj mnie

Zapomniaem loginu lub hasa

Rejestracja nowego Uytkownika

BIULETYN

Najnowsze informacje i artykuy w Twojej skrzynce.

Twj E-Mail:

SONDA

Czy chciaby otrzymywa sygnay systemu SMSem?
  Tak
  Nie
   

Zobacz zakoczone sondy
 
stopa zwrotu gieda inwestowanieAnaliza fundamentalna: Rachunek zyskw i strat

Rachunek zysków i strat to nastpne po bilansie, najczciej analizowane sprawozdanie finansowe sporzdzane przez przedsibiorstwa. Dostarcza nam informacji o przychodach generowanych przez spók oraz odpowiadajcym im kosztom na rónych poziomach dziaalnoci. Kompozycj kadego rachunku zysków i strat stanowi 4 podstawowe poziomy dziaalnoci spóki:
► Poziom operacyjny- który odzwierciedla zarówno podstawow statutow dziaalno przedsibiorstwa- przychody i koszty zwizane ze sprzeda produktów i usug, oraz pozosta dziaalno operacyjn- sprzeda zuytego majtku przedsibiorstwa
► Poziom finansowy- w którego skad wchodz przychody i koszty pochodzce z inwestycji realizowanych przez przedsibiorstwo oraz kredytów, emisji papierów wartociowych
► Poziom nadzwyczajny- obejmuje zdarzenia i sytuacje nadzwyczajne, np. straty w wyniku poarów, huraganów itp.
► Poziom podziau wyniku finansowego- podziaowi zostaje poddany zysk brutto, w wyniku czego, cz zostaje zapacona w formie podatku dochodowego pastwu, a cz zostaje w przedsibiorstwie z postaci zysku netto

Rachunek zysków i strat jest sporzdzany w wariancie kalkulacyjnym (z lewej) bd porównawczym (z prawej) (dot. poziomu operacyjnego).
Poniewa rachunek zysków i strat dostarcza nam cennych informacji na temat rónych obszarów dziaalnoci przedsibiorstwa, analizie podlega bd:
► Relacje poszczególnych przychodów i kosztów oraz ich dynamika w czasie
► Efektywno przedsibiorstwa osigana na poszczególnych poziomach dziaalnoci

Metod, która wzbogaca badanie sprawozda finansowych jest analiza DuPonta, zaproponowan w 1919 roku. Jest to swoista klamra, czca rachunek zysków i strat z bilansem, która pozwala na dekompozycj wskanika ROE, jednej z najpopularniejszych kategorii zyskownoci przedsibiorstwa. W zalenoci od potrzeb, wyrónia si 2 lub 5 skadnikow dekompozycj.gdzie:
FL- dwignia finansowa ( financial leverage )
EBIT- zysk operacyjny ( earnings before interests and taxes )
EBT- zysk brutto ( earnings before taxes )

Patrzc na poszczególne “szczeble piramidy” mona zauway pewne relacje:
► Wskanik ROE mona zapisa w formie iloczynu ROA oraz dwigni finansowej. W ten sposób analizie zostaje poddana zyskowno aktywów spóki oraz dwignia finansowa, odzwierciedlajca wykorzystanie kapitaów obcych
► Wskanik ROA mona rozoy jako iloczyn:
 • Mary zysku operacyjnego ( operating profit margin )→ wskazuje zysk z dziaalnoci operacyjnej w odniesieniu do generowanych przychodów
 • Relacji zysku brutto do zysku operacyjnego ( effect of nonoperating items) → przez praktyków ta relacja jest czsto okrelana jako klin „odsetkowy” ( interest burden ), poniewa wskazuje, jak wiele przedsibiorstwo „utracio” zysku operacyjnego wskutek zapaty odsetek ( podstawowego kosztu nieoperacyjnego ). Im nisza relacja, tym spóka bardziej zaduona
 • Relacji zysku netto do zysku brutto ( tax effect )→ czsto okrelana jako klin podatkowy ( tax burden ), poniewa odzwierciedla wielko zapaconego podatku przez firm
 • Relacji przychodów ze sprzeday do aktywów firmy ( total asset turnover )→ odzwierciedla rotacj aktywów ogóem. Wysza relacja wskazuje efektywniejsze wykorzystanie aktywów
Micha Bulski


Powrót do spisu treci

  Wersja do druku Wylij stron znajomemuKomentarze:

Twj komentarz moe by pierwszy...Aby skomentowa artyku musisz by zalogowany.

 
Friends link: office-2013-professional-plus-32-bit-key windows-7-product-key windows-server-2012-r2-key server-2012-r2-standard-p-key windows-7-professional-key office-proplus-2013-vl-x64-x86-product-key Server-2008-R2-key windows-8-key server-2008-r2-iso-key windows-8-1-product-key windows-7-professional-sp1-p-key windows-8-key-sale win-8.1-Key
©2006-2011 stopazwrotu.pl
Korzystanie z serwisu oznacza akceptacj?regulaminu.